aepleliste

English version
 
Æblesorter
Ahrista
Akane
Aldenham Purple (rødkødet)
Alkmene
Api
Amara æble
Ananas Reinet
Antonovka
Antonovka Safrannoje
Aporta
Aroma
Ashmeads Kernel
Arreskov
Astrakan Gyllenkroks
Astrid (rødkødet)
Augustæble, Gult
Barchatnoje æble
Bardsey æble
Barritskov Madæble
Baya Marisa (rødkødet)
Belle De Boskoop rød
Bellida
Birgit Bonnier
Blangstedgård nr. 156
Bodil Neergaard
Boiken
Borgherre
Borsdorfer
Broholm æble
Browns apple (cideræble)
Brændekilde
Brøndæble
Bulmers Norman (cideræble)
Burgundy
Bøghs Citronæble
Coulon
Cox Orange
Cox Orange Storfrugtet
Dansk Rosenhæger
Danziger Kantæble
Dauglykke
Degneæble
Devonshire Quarrenden
Discovery
Dronning Louise
Egremont Russet
Ellis Bitter (cider æble)
Else Lindstow
Elstar
Era, Redlove (rødkødet)
Esopus Spitzenberg
Filippa
Finkenwerder Herbstprinz
Flintinge æble
Frej æble
Frørups æble
Fuji æble
Glockenapfel
Gloster
Goldcats søjleæble
Greencats søjleæble
Grevinde Ahlefeldt
Grossherzog Friedrich von Baden
Gråsten
Guldborg
Gult Augustæble
Hans Wassard
Henrik Jensens æble
Holsteiner Cox
Hvid Vinter Kalvil
Højbjerg Kalvil
Ildrød Eilstrup
Ingrid Marie
Initial
James Grieve rød
Jernæble
Jonagored
Jonathan
Judar (cideræble)
Judeline (cideræble)
Julyred
Karen Hanses æble
Karin Schneider
Kathrineæble
Kattehoved æble
Keswick Codlin
Kgl. Kortstilk
Kidd's Orange Red
Kingston Black (cider æble)
Knobby Russet
Kongeæble
Kronprins Frederiks Taffelæble
La Paix
Lane's Prince Albert
Laxton's Superb
Lobo
Lord Lambourne
Løgæble
Maglemer
Malus floribunda (paradis æble)
Malus sargentii (paradisæblebusk)
Malus sieversii (vildæble)
Malus sieversii GB08-17
Malus sieversii Kaz2
Malus sieversii små
Malus Sylvestris
Maren Niss
Maribelle
Morgendug
Mother
Mutzu
Nisaba æble
Nonnetitte
Nonnetitte Bastard
Nonnetitte Fra Odstrup
Northern Spy
Ondrup Sommeræble
Ormslev Æble
Pigeon
Pigeon fra Spejlsby
Pigeon Ildrød
Pigeon Jerusalem
Pillemark
Pitmaston Pineapple
Prima
Purpurella
Pæregårds æble
Rajka
Ralls Janet
Redfree
Ribston Pippin
Ring Kloster Kammerjunker
Ritt Bjerregård æble
Rogers Mcintosh
Ross Nonpareil
Rubinola
Rød Ananas
Rød Stjerne Reinette
Saga æble
Sageby Æble
Saint Edmunds Russet
Sam Young
Sargents Æble (paradis æble)
Sariola
Signe Tillisch
Sir Prize
Skovfoged Æble
Slesvigsk Jordbæræble
Slund2
Smoothee
Sops In Wine
Spigold
Sturmer Pippin
Summerred
Sunrise
Sävstaholm Æble
Søde Æbler fra Ålsrode
Sønderskov
Thordis æble
Torstein æble
Transparente Blanche
Tremplets Bitter (cideræble)
Tyrrestrup Kirsebæræble
Vasa Vinter
Veiniõun (rødkødet)
Vinæble, Estisk (rødkødet)
Vista Bella
Venus æble
Von Zuccalmaglio Reinet
Wheelers Russet
Wagener
Winter Banana
Yduns Æble
Zoete Oranje 1441
Æble fra Pillemark
Åkerø
 


Alsiske æblesorter, bestemmelse

Oktober 2018 har jeg modtaget æbler fra 6 træer, der står i Edvard Madsens gamle frugthave på Als. Da jeg ikke har kunnet finde sorterne i Pometets Æblenøgle, tyder det på, at det er gamle Alsiske lokalsorter, som primært kendes via Matthiasens beskrivelser.
De sorter, der kan være tale om er: Alsisk Citronæble, Volsk Krigsæble, Volmers æble og Stødager æble. Der udover, et gult syrligt æble, jeg ikke har kunnet finde i Matthiasens beskrivelser.

C10 og C12. DNA analyse har vist, at det er samme sort som Pometets Frørup æble og Rolund æble.

 
C10 og C12
Matthiesens beskrivelse 1913
Stilk: kort, tyk, kødfuld, ofte kun en Knort, trykkes altid af en større eller mindre Svulst, som omtrent udfylder Hulen, der har lidt grov, brun Rust.
Form: æg- eller citronformet, ofte næsten valseformet. Bug omtrent på Midten, begge Halvdele omtrent éns udviklede.
Ribberne brede og flade ned over Frugten, Tværsnit kantet.
Bæger: lille, lukket, Bladene korte, grønne, adskilte ved Grunden, fint dunede, formår ikke at dække over Røret
Kød: gult med gule Årer, saftigt, marvet, af god kraftig, lidt krydret vinsyrlig Smag.
Kærnehus: åbent som hos Flaskeæblet, Vægge stærkt sprængte.
 
Bægerrør: en spids Kegle.
Hulen flad
Bægerrør: Tråde midtstillede Griffel dybtkløvet, håret over det hele.
Kærner træffes sjældent, findes en enkelt, er den rundt ægformet, trind, mørkebrun.
Frugtkød og smag
Kød: gult med gule Årer, saftigt, marvet, af god kraftig, lidt krydret vinsyrlig Smag og godt
På 3 punkter svarer Matthiesens beskrivelse af alsisk citron ikke til de æbler, jeg har modtaget. 1. Størrelsen. De æbler jeg har undersøgt er mindre, hvilket kan skyldes at træerne er gamle eller en meget tør sommer. 2. Kernehusets vægge er ikke stærkt sprængte. 3. Der er flere veludviklede kerner i kernehuset, og de ender i en spids.

Æblet er syrligt. Der er middel tendens til brunfarvning ved overskæring.
 

B5 = Stødager æble

Edvard Madsens gamle frugthave ligger lige overfor den gamle nedrevne gård Stødagergård. Ingvard Madsen podede på et tidspunkt nye træer til familien på Stødagergård. Disse træer er gået tabt. - men det er sandsynligt, at Ingvard Madsen også podede træer til sig selv.
På mange punkter Matthiesens beskrivelse af Stødageræblet. Der er dog også detaljer, der ikke passer, f.eks er trådene i bægerrøret midtstillede, i de æbler jeg har undersøgt, hvor Matthiesen skriver dybtstillede. For en del sorter er det dog en detalje, der kan varierer.
Hvis DNA analyse ikke viser, at det er en anden kendt sort, vil jeg mene, der er stor sandsynlighed for, at det er Stødager æble.

B5
Matthiesens beskrivelse af Stødageræblet
Stilk: kort, tyk eller en Knort, glat. Hulen dyb, snæver, kun med Spor af Rust.
 
Størrelse: lille til middelstor, fra det gamle Træ 60 mm bred, 58 mm høj.
Hud: hvidlig gul, ses sjældent ren, da Størstedelen af Frugten er dækket af et smukt purpurrødt.
Bæger: lille, lukket, Blade brede, svagt dunede eller glatte, bøjer indad og slutter tæt
 
Ribber store, skarpe, næsten kalvilagtige, fortsættes lige ind i Stilkhulen
Form: afstumpet kegleformet, Bugen nærmest Stilken, begge Halvdele éns udviklede.

Kød: hvidt med gult Skær, noget fast, af kraftig sød vinsyrlig Smag.

 

Bægerrør: en smal afstumpet Kegle, Tråde dybtstillede.
Griffel kortkløvet, hvidhåret over det hele.
 
Kærnehus: lille, Aksen vid, Rum smalle, afrundede opad, rundt tilspidsede nedad
Kærnehus: lille, Rum smalle, afrundede opad, rundt tilspidsede nedad
Kærner små, én i hvert Rum
Æblet er lille 4,5 cm høj og 5 cm bred. Stilken er 1 til 1,5 cm lang og ca. 2 mm tyk. Aromatisk sød smag.
 

C17 = Volsk Krigsæble

Mange detaljer passer på Volsk Krigsæble.
Hvis DNA analyse ikke viser, at det er en anden kendt sort, vil jeg mene, der er stor sandsynlighed for, at det er Volsk Krigsæble.

C17
Stilk: kort, tyk; Hulen dyb, vid eller ofte omtrent udfyldt af en stor Svulst, mørk gråbrun Strålerust.
Størrelse: næsten stor, i almindelig Udvikling 76-77 mm bred, 64-65 mm høj.
Form: varierer fra mere fladrund til højere fladrund, Bugen hen mod Stilken, den ene Halvdel altid stærkere udviklet.
Bæger: lukket, Bladene grønne, fint uldede, adskilte ved Grunden, bøjer indad, slår Spidserne lidt tilbage
Hulen middeldyb, middelvid. Ribber store, rundede, løber ned over Frugten, enkelte mere fremtrædende, Tværsnit stærkt kantet
Hud: glinsende, grønlig gul, senere rent gul, Solsiden og ofte mere er dækket af et mat mørkt rødt, oftest fuldt af Stænk og korte Striber
Punkter temmelig talrige, store, brune med mat bred Hov.
 
Kød: hvidt, svagt grønligt næst Huden, saftigt, marvet, sødt vinagtigt uden videre Aroma.
 
Kærnehus: lille, rundt ovalt, Aksen middelvid, Rum små, afrundet udrandede opad, tilspidsede eller rundt tilspidsede nedad
Bægerrør: en tilspidset Kegle, Tråde lidt over midtstillede, Griffel 2/3 kløvet, uldet på midterste Trediedel
Kærner mørkebrune, små, 1—2 i hvert Rum.
Frugtkød og smag
Saftigt, marvet, sødt vinagtigt uden videre Aroma.
Æblet er middel til stort. Varierende form. Stilken er for det meste meget kort.
 

D31 er sammenlignet med Saksgaardsæble

D31 er et gult æble uden rødt og Saksgaardsæble er gult uden rødt.
Som det fremgår af skemaet er der for mange detaljer, der ikke stemmer til at jeg vurderer det sandsynligt, at det er Saksgaardsæble. Sommeren i år har været usædvanlig varm og tør. Detaljer som f.eks. stilkens længde kan være anderledes i "normale" år. Så æblerne bør undersøges igen næste år.
D31 Matthiesens beskrivelse af Saksgaardsæble plus kommentarer
Stilk: kort, kraftig, grøn, tæt dunet, ofte kun en Knort og da trykket af en snabelagtig Svulst; Hulen middeldyb,. vid, kun med lidt lysebrun Strålerust.

Stilken er på alle æbler lang og tynd og meget lige. Der er en del strålerust på flere æbler.
Størrelse: middelstor, 65—66 mm bred, 51—61 mm høj
Bæger: lukket, Bladene brede, græsgrønne, fint dunede, står lige op.

Bægeret er halvåbent på alle æblerne.
 
Hulen flad eller middeldyb, middelvid til snæver, Ribber ret markerede, Biribber større Perler.

Der er meget svage ribber.
Hud: klar lysegul, Solsiden en Kende varmere, rødt findes ikke; Punkter meget. fine, på Solsiden med rød Hov.

Der ses ingen punkter med rød hov.
Form: lidt afplattet rund, Bugen under Midten, den ene Side lidt stærkere udviklet.
Tværsnit rundt.

Bugen er nærmere midten og begge halvdele ens udviklede.
Kærnehus: løgformet. Rum omtrent éns rundt tilspidsede mod begge Ender, Vægge glatte eller lidt sprængte. 

Rum tilspidset nedad.
Bægerrør: en Tragt, Tråde højtstillede, Griffel dybtkløvet, håret på den sammenvoksede Del.

Bægerrør en kegle.
Bægerrør: en Tragt, Tråde højtstillede, Griffel dybtkløvet, håret på den sammenvoksede Del.

Tråde dybtstillede.
Kød: hvidt, meget saftfuldt, af fin, godt krydret, sød Vinsmag, smelter næsten; i ugunstige år kan Syren. blive lidt stærk. 
Kærner små, kastaniebrune. 
   
Æble 6 cm høj og 6,5 cm bred. Stilken ca. 15 mm lang og tynd. Krydret sødsyrlig smag.
 

C2 = Volmers æble

5 meget små æbler er undersøgt. Æblerne var ikke tilstrækkeligt udviklede til egentlig bestemmelse, men de detaljer jeg kan se udelukker ikke, at det er Volmers æble.
Smagen gør, at jeg tror, det kan være Volmers æble.
C2
Matthiesens beskrivelse af Volmers æble
Stilk: kort, kraftig, glat; Hulen dyb, snæver eller middelvid med mere eller mindre Strålerust, er ofte kun en Knort og da trykket af en Svulst. 
Bæger: halvåbent, Bladene brede, grønne, bøjer Spidserne udad, uldede
 
 
Hud: mat mørkegul. Solsiden med et mat mørkt rødt, hvori Stænk og Striber;
 
Bæger: halvåbent, Bladene brede, grønne, bøjer Spidserne udad, uldede
Kærnehus: lille, løghjerteformet, Aksen kort, godt middelvid, Rum små, omtrent éns og but tilspidsede mod begge Ender, Vægge glatte, undertiden dog lidt sprængte
Bægerrør: en Kegle, Tråde midtstillede, Griffel 3/4 kløvet, glat.
Kærner lysebrune, rundt ægformede, én i hvert Rum.
Frugtkød og smag
Kød: lidt groft af Bygning, meget saftigt, af sød vinagtig, ejendommeligt krydret Vinsmag, Aromaen kan måske kaldes kalmusagtig. 
Smagen er god og speciel, hvilket gør det sandsynligt, at det kan være Volmers æble.

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
 

 

 

 
E-bog med fotos