Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
     
 


Æblesorter, der før 1930 har været anbefalet til dyrkning i Danmark.

Herunder findes nogle oplysninger om hvilke æblesorter, der har været dyrket og har været anbefalet til dyrkning i Danmark.
Oplysningerne er hentet fra værket fra 1925 om Danmarks Frugtavls frugsortsundersøgelser 1916-1922.

Den første liste over æblesorter finder man i Esaias Fleicher's bog ” Forsøg til en Dansk Haugebog” 1782, blandt andre nævnes Kalviller, Rødt Juniæble, Guld Pippin, Jerusalemæble, Borsdorf, Isæble, Reinetter, Graastener, Wiener og Dobbelt Løgæble.

I en sortsfortegnelse, fra Den Kongelige Frugtræs Planteskole i Odense 1795, nævnes 102 æblesorter.
Se sortsfortegnelsen.

J. A. Bentzen var gartner i Det Kgl. Danske Haveselskab 1847 til 1864. I 1849 skriver J. A. Bentzen en artikkel i Dansk Haugetidende om udvalg af frugtsorter. Der er 22 æblesorter, der anbefales til plantning i danske haver.
Anbefalede æblesorter i 1849. Sorterne er ordnet efter modningstid.
I 1856 kommer listen til at se således ud.

I 1889 til 1917 uddelte Haveselskabet i samarbejde med landboforeninger frugtræer til ”Smaakaarsfolk”.
Listen over uddelte æbletræer i de sidste år ser således ud.

Det Jyske Haveselskab blev grundlagt 1873. Der blev anlagt en have i Århus på 8 tdr land, der senere blev udvidet til 16 tdr land. Haven blev nedlagt i 1910. Selskabet tiltrak og uddelte frugttræer til haveejere i hele Jylland.
I årene 1887 til 1908 anlagde Det Jyske Haveselskab 20 forsøgshaver med frugtsorter. På baggrund af erfaringer herfra forbedredes listen over anbefalede frugtsorter.
I selskabets årsberetning 1895, er de anbefalede sorter til dyrkning i Jylland flg.
I selskabets sidste beretning (1899-1900) så listen således ud.

Efter havens nedlæggelse i 1910 fortsætter uddelingen af frugtræer til medlemmerne. Man går nu over til at købe frugttræerne hos anerkendte planteskoler.
I 1921 kan bestilles følgende sorter.

Oversigt over den aarlige formering af æbletræer i 64 danske planteskoler. Gennemsnit af 3-5 år (1917-21)

På baggrund af frugtsortsundersøgelser 1916-1922 udarbejdes en sortsliste over anbefalede frugtsorter til dyrkning i Danmark.
Anbefalede æblesorter fra Danmarks Frugtavls frugtsortsundersøgelser 1916-1922


 
     
  Æble sortslister før og nu.  
 
 
     
     
     
     
   
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
 

 

 

 
E-bog med fotos