Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
     
 

Fra ”The Voyage of the Beagle, by Charles Darwin”

 
 
Darwin opleve i byen Valdivia i Chile, at indianerne kunne formere æbletræer ved at stikke grene i jorden

 
 

9. februar 1835
Vi sejlede nordover langs kysten, men på grund af tyk tåge nåede vi ikke Valdivia før natten til den 8. Næste morgen fortsatte båden til byen, som lå omkring 16 km væk. Vi fulgte flodens løb, lejlighedsvis passerede vi et par rønner, og åbne pletter af land ryddet af den ellers ubrudte skov; og nogle gange mødte vi en kano med en indiansk familie.

Byen ligger på åens lave bred, og så fuldstændig indesluttet i en bevoksning af æbletræer, så gaderne blot er som stier i en plantage. Jeg har aldrig set noget sted, hvor æbletræer syntes at trives så godt som i denne fugtige del af Sydamerika: på langs vejene var der mange unge træer åbenbart selvsåede. I Chiloe var indbyggerne i besiddelse af en vidunderlig nem metode til at skabe en frugtplantage. På den nederste del af næsten enhver gren, var der små, konisk, brune, rynkede pletter: disse er altid klar til at blive til rødderne, som undertiden kan ses, hvor mudder utilsigtet var plasket mod træet. En gren så tyk som en mands lår blev valgt i det tidlige forår, og afskåret lige under en gruppe af disse punkter, alle de mindre grene blev hugget fra, og grenen blev derefter gravet omkring 60 cm ned i jorden. I løbet af den efterfølgende sommer voksede lange skud fra grenen, som nogle gange endda gav frugt: Jeg fik vist et, som havde produceret så mange som treogtyve æbler, men det blev fortalt var meget usædvanligt. I tredje sæson var grenen (som jeg selv har set) blevet til godt løvklædt træ, fyldt med frugt. En gammel mand i nærheden af Valdivia illustrerede hans motto, "Necesidad es la madre del invencion,"(Nødvendighed er mor til opfindelse) ved at fortælle om de mange nyttige ting, han kunne fremstillet af sine æbler. Efter at hve fremstillet cider, og ligeledes vin, kunne han af resten udvinde en hvid og fint aromatiseret spiritus; af en anden proces, fremstillede han en sød sirup eller, som han kaldte det, honning. Hans børn og grise syntes næsten at leve, i denne del af året af året, i hans plantage.

På engelsk:
We steered northward along shore, but owing to thick weather did not reach Valdivia till the night of the 8th. The next morning the boat proceeded to the town, which is distant about ten miles. We followed the course of the river, occasionally passing a few hovels, and patches of ground cleared out of the otherwise unbroken forest; and sometimes meeting a canoe with an Indian family. The town is situated on the low banks of the stream, and is so completely buried in a wood of apple-trees that the streets are merely paths in an orchard. I have never seen any country where apple-trees appeared to thrive so well as in this damp part of South America: on the borders of the roads there were many young trees evidently self-sown. In Chiloe the inhabitants possess a marvellously short method of making an orchard. At the lower part of almost every branch, small, conical, brown, wrinkled points project: these are always ready to change into roots, as may sometimes be seen, where any mud has been accidentally splashed against the tree. A branch as thick as a man’s thigh is chosen in the early spring, and is cut off just beneath a group of these points, all the smaller branches are lopped off, and it is then placed about two feet deep in the ground. During the ensuing summer the stump throws out long shoots, and sometimes even bears fruit: I was shown one which had produced as many as twenty-three apples, but this was thought very unusual. In the third season the stump is changed (as I have myself seen) into a well-wooded tree, loaded with fruit. An old man near Valdivia illustrated his motto, “Necesidad es la madre del invencion,” by giving an account of the several useful things he manufactured from his apples. After making cider, and likewise wine, he extracted from the refuse a white and finely flavoured spirit; by another process he procured a sweet treacle, or, as he called it, honey. His children and pigs seemed almost to live, during this season of the year, in his orchard.

 
 
 
 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos