Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
 
 
     
 

En fuglevenlig have.

Hvis man indretter sin have fuglevenligt, kan det være hjælp til selvhjælp. Fuglene gør stor nytte i haven ved at æde mange af de skadelige insekter og smådyr. En musvitfamilie kan spise op imod 5.000 insekter og andre smådyr i yngletiden.
Hovedparten af de fugle, vi har i haverne, er i virkeligheden skovfugle. Disse fugle foretrækker at leve i en have, som minder om et skovbryn med træer, åbent buskads og partier med tæt stedsegrønt krat, der minder om nåleskov.
Det er vigtigt at plante planter, buske og træer, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Disse arter har ofte et særligt rigt insektliv og tiltrækker derfor særlig mange fugle.
 
     
 
Blåmejse på jagt efter insekter i æbletræ. Blåmejse på jagt efter insekter i æbletræ.

 
Blåmejse med larve fra æbleblomst.
Blåmejse med larve fra æbleblomst.
 
     
 

Fodring kan med fordel ske hele året. Specielt solsikkefrø, hampefrø  fedtkugler af god kvalitet tiltrækker mange fugle. Afhængigt af forholdene kan der fodres både på jorden og i højden, fx på et foderbræt. Nogle fugle foretrækker det ene, andre det andet.

Træer med bær, nødder, stenfrugter og lignende giver gode fourageringsmuligheder for mange fuglearter. Plant fx hvidtjørn, sargents æble, liguster, alm. hyld, alm. røn, fuglekirsebær, alm. hæg, benved, kristtorn, mistelten, taks, hassel, eg, bøg, rød el og birk.

Ophæng redekasser af træ til fx mejser, fluesnappere  mm. Der kan fx ophænges 1 mejsekasse per 200 kvadratmeter have.

Døde træer og gamle rådne træstammer giver livsmuligheder til svampe, insekter, smådyr og dermed også føde for fuglene. Naturligt hjemmehørende skærmplanter, lupiner, ukrudt mv. tiltrækker insekter til gavn for fuglene.

Gode fuglehaver kan rumme op til dobbelt så mange fugle pr. kvadratkilometer som skove.

 
 
Havtorn eller sandtorn
Havtorn (Sandtorn) har mange orange bær, der spises af fuglene når bærrene har fået frost.
 
     
 
Solsort finder bær
Solsort på jagt efter havtorn bær i december.
 
     
 
Sjakker ved kasseres æbler
Flok af sjakkere ved kasserede æbler.
 
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos