Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
 

Grundstammer, æble - historie
Tidligere har man brugt frøstammer af Malus Sylvestris, den vilde æbleart, der bredte sig i Danmark og resten af Europa efter sidste istid.
I ældre litteratur kan man læse om grundstammen Ducin der er udviklet fra paradisæbler for at opnå bestemte egenskaber i æblertræerne. Ofte mindre træer.

I 1800'tallet og første halvdel af 1900'tallet blev frøstammer fra Normandiet populære. Når der var presset saft fra cider og saftæbler, havde man kerner tilbage som man såede og frøstammerne eksporterede man til Europa og USA. I samme periode opstod mange planteskoler, hvor man brugte æblegrundstammer fra Normandiet, når man podede nye æbletræer. En del podninger mislykkedes og grundstammen voksede op og blev det nye æbletræ.
Mange nye sorter opstået i Danmark og andre steder, var oprindelig æble grundstammer importeret fra Normandiet.

Grundstammer i vore dage
I Danmark bruger vi mest grundstammer med forbogstavet M efter stedet, hvor den er udviklet nemlig East Malling i Storbritannien.

Ved valg af grundstamme skal man tænke på, at jo kraftigere grundstamme, jo større modstandsdygtighed er der overfor ukrudt.

Frøstamme – Såede æblekerner. 100% vækstkraft. Et meget robust træ, der bliver 6-8 meter højt, hvilket kan gøre det vanskeligt at plukke æblerne. Nogle sorter vil først bære frugt efter 7-8 år, og det varer længe før det er rigtbærende.
Ofte bruges sorten Bittenfelder, en sort opstået i Tyskland.

A2 er en kraftig voksende grundstamme der er udviklet hos Alnarps i Sverige.

MM111  bliver et stort træ på 4,5 m bredt og 4 m højt. Giver masser af frugt når først det bærer. Der kan imidlertid gå 5 til 6 år før det giver frugt. Gror kraftigt og har  ikke brug for opbinding.

M25 er en kraftig voksende grundstamme, der efter 10 år bliver op til 10 m høj.

MM106  Moderat voksende. Ca. 70% vækstkraft. Er velegnet til svagtvoksende æblesorter. Kan bliver over 3 m bred og 3 m høj. Kan ved beskæring nemt holdes nede på 2 til 2,5 m. Den anbefales ikke til intensive plantninger. Den er tidligbærende og frugtbar i forhold til træets størrelse. Giver frugt efter 3 til 4 år. Den afslutter væksten sent og kan i kombination med sent afmodnede sorter medføre frostskader. MM106 rødder når længere ned end M7.

M7 svarer til  MM106 (bliver en anelse mindre), begge disse har ca.70% vækstkraft af vildstammens. M7 er bedre til våd jord end mm106.

M26 er en meget udbredt grundstamme, som har været foretrukket til de første tætplantninger. Vækstkraften er mellem M106 og M9 med variation afhængig af klonvalg. Ca. 50 % vækstkraft. Vækstkraften er generelt for stor til moderne tætplantninger. På den del af grundstammen, der er over jorden, er M26 slem til at danne rodudvækster, hvilket gør den modtagelig for rodhalskræft. M26 er en af de mest vinterhårdføre af M - grundstammerne. Der er observeret problemer med forenelighed mellem grundstamme og sorterne Cox Orange, Ingrid Marie, Elstar og Jonagold.

M9 og kloner heraf er de mest anvendte grundstammer i dag i frugtavlen. M9 er svagvoksede og er særdeles velegnet til intensive tætplantninger. Ca. 40 % vækstkraft.  Den er tidligbærende med højt udbytteniveau og frugtstørrelse over gennemsnit. Rodsystemet er svagt og giver en dårlig forankring. Støtte i form af pæl eller stok og tråd er nødvendigt.

B9 - Budakowski 9 har vækskraft som M9. Meget vinterhårdfør.

M27 giver et meget lille træ, omkring halvdelen af M9. Har behov for opbinding. Frugt størrelse reduceret en anelse. Tåler ikke konkurrence fra ukrudt. Meget lidt beskæring er påkrævet. Når træet har opnået fuld størrelse producerer det ca. 20 æbler om året. Er velegnet til potter.

 
     
  Det er muligt at opformerer grundstammer ved aflægning eller ved at så æblekerner, eller ved at udsætte rødder for sollys.  
     
  Grundstammer kan bestilles hos De Gamle Sortereller evt. hos den lokale planteskole.  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos