Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
     
 

Plantenyhedsbeskyttelse

Der kan tages patent på genmodificerede planter. Et patent gælder i 20 år. Der kan ikke tages patent på konventionelt nyudviklede arter. I stedet kan der opnås en plantenyhedsbeskyttelse.

Plantenyheder af alle arter kan opnå plantenyhedsbeskyttelse, der medfører, at en sortsejer kan opkræve licensafgift ved salg af formeringsmateriale af de pågældende sorter. Det er en betingelse for beskyttelse, at sorten ved en afprøvning er konstateret at være selvstændig, dvs. at den kan adskilles fra andre kendte sorter, og at den er ensartet og stabil.

En plantenyhedsbeskyttelse kan opretholdes i 30 år.

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen der administrerer lovgivningen om plantenyhedsbeskyttelse i Danmark.

Der skal betales et gebyr for at opnå en plantenyhedsbeskyttelse, samt et årligt gebyr for at opretholde beskyttelsen som fremgår af "Bekendtgørelse om betaling for sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse m.m."

For at få en EU-plantenyhedsbeskyttelse skal man henvende sig til CPVO - Community Plant Variety Office.

Lovgivning om gebyrer vedrørende ansøgning om EU-plantenyhedsbeskyttelse findes i KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1238/95.


 
     
     
 
 
 
 
     
     
     
   
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos