Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
 

Et æble om dagen
Hvis man spiser mindst fem æbler om ugen, kan man forbedre sin lungefunktion, viser ny forskning. De mænd, som spiste et æble næsten hver dag, havde en lidt bedre lungefunktion end den gruppe, som helt udelukkede frugt fra kosten.
Man mener, at den afgørende faktor kan være æblernes antioxidant-indhold, som kan være med til at forebygge sygdom ved at bekæmpe den skadelige effekt af iltning af kroppens celler. Tidligere undersøgelser har vist, at en forbedret lungefunktion hænger sammen med indtagelse af frisk frugt og tilskud af antioxidanter, og at lungesygdom (specielt lungekræft) ses sjældnere blandt personer, der spiser mange hårde frugter som f.eks. æbler.

Kolesterol
Studier i hele verden har vist, at æbler og æbleprodukter kan hjælpe med at sænke kolesteroltallet – og dermed sænke risikoen for hjerte-karsygdomme.
Æbler har et højt indhold af de uopløselige fibre; især pectin og af bioaktive komponenter kaldet polyphenoler. Gennem adskillige forsøg har man set, at pectin har evnen til at sænke kolesteroltallet, mens polyphenolerne virker som antioxidanter, der kan bekæmpe den skadelige effekt af ”det dårlige kolesterol”. Netop kombinationen af pectin og polyphenoler har vist sig at have en særlig gavnlig effekt i forhold til sænkning af kolesteroltallet, og beskyttelse mod hjerte-karsygdomme. Ét æble giver en femtedel af den fibermængde, man skal have dagligt.

Endetarmskræft
Æbler kan formentlig holde endetarmskræft i skak, fordi de indeholder antioxidanter, som ved forsøg på mus har vist sig at kunne beskytte mod udviklingen af de læsioner, som kan føre til kræftsygdomme. Det viser forskningsresultater, som er blevet præsenteret på American Association for Cancer Research's Third Annual Internation Frontiers Conference,
Forskerne undersøgte betydningen af polyphenoler, der findes i æbleskræl og andre fødevarer. Helt specifikt fokuserede man på at sammenligne den kræftbeskyttende virkning ved to typer polyphenoler kaldet henholdsvis flavonoider og procyanidiner.
Når forskerne udsatte kræftceller fra mus for flavonoider, kunne de kun iagttage en meget lille indvirkning på kræftcellernes vækst. Men ved påvirkning med procyanidiner indtraf den apoptose (celledød), som er helt afgørende, når man vil standse kræftcellers spredning i kroppen.

Brystkræft
Ny forskning på Cornell University i USA har nu vist, at æbler også kan holde brystkræft nede.
Forskeren Rui Hai Liu studerede rotter med brystkræft af typen adenocarcinom, som er hovedårsag til de fleste dødsfald som følge af brystkræft hos mennesker.
Rotterne fik varierende tilskud af æbleekstrakt - svarende til, at et menneske indtog 1, 3 eller 6 æbler om dagen, mens kontroldyr ikke fik æbletilskud i sit foder.
Liu opdagede, at æblerne mindskede svulsternes størrelse, og jo flere æbler - desto større var effekten. Hos kontroldyrene fik 81 procent svulster, men med 1, 3 og 6 æblers menneskedosis faldt denne procent hos æblerotterne til henholdsvis 57, 50 og 23 procent.

Næringsstoffer i æbler
Æblers indhold af næringsstoffer er blevet undersøgt gentagne gange i perioden 1984-1999. Som i de fleste frugter er vandindholdet i æbler ret stort (ca. 85 %) og energiindholdet ret lavt – fedtindholdet er meget lavt, og energien kommer stort set kun fra kulhydrater. Æbler indeholder kostfibre ca. 2,2 g pr 100 g) og C-vitamin (ca. 11 mg pr 100 g), det kan dog variere en del fra sort til sort. Sorten 'Elstar', er så rig på C- vitamin, at det er beskyttet mod iltning, så det ikke brunfarves ved skrælning.

Økologisk dyrkede æbler
Sammenligninger af næringsstofindhold i økologisk dyrkede æbler med konventionelt dyrkede, viser at forskellene er ret små og inden for de variationer, der almindeligvis ses mellem forskellige sorter.
- Men et EU-finansieret forskningsprojekt konkluderer, at der er op til 40 procent flere antioxidanter i frugt og grøntsager, hvis de er frembragt med økologisk landbrug.

Konventionelt dyrkede æbler bliver sprøjtet med pesticider under dyrkningen, men restindholdet af pesticider i æbler er generelt små. Miljøstyrelsen mener ikke det udgør en sundhedsfare.
- Men ved fundet af de såkaldte "cocktail"-effekter har det vist sig, at giftvirkningen for et enkelt pesticid kan mangedobles, hvis det forekommer sammen med flere andre pesticider på samme tid.
Opdagelsen af "cocktaileffekten" har givet anledning til bekymring, og har vist at pesticidernes toksikologiske effekter måske ikke hviler på et solidt videnskabeligt grundlag. I alt fald har det åbnet manges øjne for, at der er meget, som videnskaben endnu ikke har svar på.

Økologiske æbler må ikke behandles med SmartFresh.

Smartfresh
Miljøstyrelsen har pr. 9. juli 2008 godkendt vækstreguleringsmidlet SmartFresh til holdbarhedsbehandling af æbler i lukkede, tætte kølerum. SmartFresh er pr. 9. juli 2008 godkendt til brug i Danmark, men har siden 2002 været godkendt i en række andre lande. Det har derfor længe været tilladt at bruge produktet på udenlandske æbler – også de æbler, vi i Danmark importerer.

Hvordan virker SmartFresh?
Når æbler modner, udvikles gasarten ethylen, der fremskynder forskellige modningsprocesser. Hvis der findes 1-MCP i luften omkring æblerne ved modningens start, vil det bindes til æblernes ethylen. Derved hæmmes ethylenens effekt, og modningen af æblerne hindres. Det vil sige, at æblerne under lagring ikke bliver overmodne eller mister deres fasthed, men bevarer deres fasthed, sprødhed og frugtsyre.
Da æblerne ikke eftermodner på lageret, er det vigtigt, at æblerne bliver plukket på det rigtige tidspunkt for at sikre en optimal frugtkvalitet.
Når æblerne tages ud af kølerummet for at blive pakket og sendt videre til salg, dannes der igen ethylen i æblerne, og de naturlige modningsprocesser starter op på normal vis.

 
 

 

 
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos