Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
     
 

Forsøg med podning af æble foråret 2012

 
     
  Undersøgelse af vandtransporten i podede æbletræer ved hjælp af rød frugtfarve.  
 
Æble podekviste i vand med rød frugtfarve
En æblekvist med anlæg til knopper i spidsen og 2 sammenpodede kviste er sat i vand med rød frugtfarve.
 
     
 
Æbleblade farvet røde
Efter ca 14 dage kan man se den røde farve i bladene.
 
     
 
Podekvist med rød frugtfarve gennemskåret
Her er en skive skåret af kvisten med blomsterknopperne. Det ses, at vandtransporten er foregået i vedkarene.
 
     
 
Æblekvists bark og farvet ved forstørret
Her ses vedkarene tydeligt som huller i veddet.
 
   
 
Gennemskåret podekvist
Her ses et snit på langs af en af podningerne. Vandet med den røde frugtfarve er ført via vedkarrene gennem skråsnittet og videre op i den påpodede kvist.
 
 
 
 
Forsøg med æble podekviste i rød frugtfarve
Den 26-04-12 er der skåret et skråsnit i æblekviste, som er sat i vand med rød frugtfarve. De korteste kviste viser tegn på rødfarvning i skråsnittet efter nogle timer. På de længste kviste ses rødfarvningen først dagen efter.
 
 
 
 
Skråsnit i æble podekvist farvet rød af frugtfarve
Rødfarvningen ses først i kanten af veddet, hvilket tyder på, at der, under det man kalder saftstigningen, dannes langsgående hulrum mellem ved og bark, hvor vand stiger op ved hjælp af hårrørseffekten.
 
 
 
 
Skråsnit i æble podekvist hvor veddet er farvet rødt af frugtfarve
Efterhånden fordeles vandet og den røde farve via vedkar og marvstråler til alt veddet.
 
 
 
  Forsøg med tilførsel af rød frugtfarve via 4 mm hul i grundstamme.  
 
Æblegrundstamme tilsat rød frugtfarve via 4 mm hul
Der er boret et 4 mm hul i grundstamme, som har været fyldt med vat. Omkring hullet var lavet et lille reservoire ved hjælp at en stofstrimmel og bredt plastik tape. Der er tilført vand med rød frugtfarve.
 
     
 
Gennemskåret kvist farvet rød af frugtfarve
På billederne ses, at den røde farve har bredt sig både op og ned i veddet.
 
     
  Undersøgelse af podekvists sammenvoksning med grundstamme.  
 
Podning af æble uden barkkontakt

Er vand via vedkar tilstrækkeligt til forsyning af podekvist? Her er lavet en podning, hvor barken på podekvisten ikke på noget sted har kontakt med barken på grundstammen.
Efter 2,5 måned er podningen stadig i live, men udviklingen er gået i stå. Der kommer ingen højdevækst.

 
     
 
Året efter. Efter de ca. 2,5 mdr begyndte skuddene på podekvistene at vokse, så podningen lykkedes. Det ses at grundstammen har dannet sårvæv, der omkranser podekvisten. Det ser ud som om det ny ved, der er dannet på podekvister, er vokset sammen med gammelt ved på grundstammen.
 
     
 
Forsøg med podning af æble
Her er lavet en podning, der adskiller sig fra den forige ved, at barken på podekvisten har kontakt med barken på grundstammen i den ene side.
Podningen klarer sig fint efter 2 mdr. Skuddene skyder i vejret.
 
     
 
Året efter. Hvor vækstlaget fra podekvisten har haft kontakt med vækstlaget fra grundstammen, ses at det nye ved, der er dannet i årets løb er fuldstændigt sammenvokset.
 
     
     
  Tilbage til podning  
     
     
     
     
 
   
 
   
 
   
 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos