Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pigeon Mutzu æbleblomster
   
 
   
 
Bestøvning af æbletræer
Æbler er selvsterile, de kan ikke bestøve sig selv. De har brug for mindst een anden sort, hvorfra bier og andre insekter kan flytte pollen fra den ene sort til den anden. Den første betingelse for krydsbefrugtning er, at sorternes blomstring falder helt eller delvis sammen. Dernæst skal de stå tilstrækkeligt nær hinanden, afstanden må ikke være over 100 m. Det er imidlertid ikke alle æblesorter, der kan bestøve hinanden. De fleste æblesorter er diploide. Det vil sige de har 34 kromosoner. 17 kromosoner fra modersorten og 17 kromosoner fra fadersorten. Det er blandt de diploide æblesorter vi finder de gode bestøvere.

Af æblesorter, der kan bestøve de fleste andre, kan nævnes Discovery, Filippa, Guldborg, James Grieve og Rød Ananas. Nogle sent blomstrende sorter som f.eks Cox Orange blomster for sent til at kunne bestøve tidligt blomstrende sorter som f.eks. Belle De Boskoob. Det siges, at Filippa kan bestøve alle andre æblesorter end sig selv. Paradisæbler er som regel gode bestøvere.

Nogle æblesorter er triploide. De har et ekstra sæt kromosoner, så de i alt har 51 kromosoner. Triploide sorter har ofte større æbler og en kraftigere vækst end diploide sorter, men triploide æblesorter er som hovedregel dårlige bestøvere. Det gælder sorter som Belle De Boskoop, Gråsten, Ripston, Jonagored, Holstener Cox, Mutzu, Sir Prize og Spigold.
 
 

Bestøvningsoversigt

   
 
Pollen
Pollen, pollenkorn eller blomsterstøv er den hanlige gametofyt hos nøgenfrøede og dækfrøede planter. Pollenkornet er den haploide generation og består af ganske få celler, hvoraf de vigtigste er de to hanlige kønsceller (gameter). Pollenkornet er omgivet af en kompliceret opbygget væg, hvis komponenter kan frembringe irritationer hos pollenallergikere. Væggen er opbygget af to lag. Det ydre lag, exinen, består af stoffet sporopollenin, der er særdeles modstandsdygtigt , det indre lag, intinen, indeholder især cellulose og pektin. I exinelaget forekommer små hulrum, der er opfyldt af artsspecifikke proteiner, og disse stoffer skal støvfangets celler kunne genkende, for at pollenet spirer, og en befrugtning kan finde sted. Overførslen af pollen fra støvknapper til støvfang kaldes pollination eller bestøvning.
   
 
Befrugtning
Selve befrugtningsprocessen hos frugttræer adskiller sig ikke fra mange andre plantearter. Efter spiring af pollenkorn på støvfanget vokser pollenslangen ned gennem griflen, hurtigst ved høj temperatur (2 dage ved 15°C, 10 dage ved 7°C). Væksten gennem perikarpen (frøskallen) tager lige så lang eller længere tid end væksten gennem griffelen, trods den korte afstand. Stivelse i pollenkorn og griffelvæv nedbrydes og giver næring til pollenvævets vækst. Af pollenrørets to *haploide sædceller befrugter den ene den haploide ægcelle, som bliver til frøet, mens den anden befrugter den **diploide centralkerne, som udvikler ***triploidt frøhvide. Frugten, udover frøet, er genetisk som moderplanten.
   
 
* Haploid betyder et sæt kromosomer = 17
 
** Diploid betyder 2 sæt kromosomer = 34
 
*** Triploid betyder 3 sæt kromosomer = 51
 
   
Rød æbleblomst med støvfang og støvknapper Rød æbleblomst med støvfang og støvknapper.
   
Støvfang fra æbleblomst. Det yderste af griflen.
Støvfang fra æbleblomst. Det yderste af griflen.
   
Støvfang fra æbleblomst med afsat pollen
Støvfang fra æbleblomst med spirende pollen.
   
Støvknap med pollen fra æbleblomst Støvknap fra æbleblomst med pollen på vej ud af pollensækken.
   
Gennemskåret æblefrugtknude Emaskuleret og gennemskåret frugtknude, hvor man tydeligt kan se frøanlægene.
 
Et æble er under udvikling
Blomsten er befrugtet og frugtknuden begynder at tage form af et æble
   
  Så et æbletræ
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos