Sonneruplund.dk

     
Æble   Æblesorter
     
  Æbleoversigt i fotos
     
Kimblade fra æbleplante   Så et æbletræ
     
Podning af æbletræ   Podning af æbletræer
     
Okulation   Okulation og chip-budding
     
Befrugtet æble   Stikordsliste
   
  English version
   
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til indhold så send en mail.
Kontaktoplysninger

   
  Sonneruplund.dk
på Facebook

   

Andre sider med fotos

     
Grønsisken   Fotogallerier mm
   
  Surrealistisk fotografi
   
Rejse til Kina   Fotos af fugle, insekter og fotos fra rejse til Kina
     
  Bella Boskob
     
  Makro og ekstrem makrofotografering - åben gruppe på Facebook
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pigeon
 
Mutzu æbleblomster
 
 
Æblesorter   Æbleblomster
 
     
   
     
     
 

Podekviste til salg

 
     
 

Podekviste - undgå opbevaring i køleskab

 
 
Podekviste i toppen af æbletræ
Podekviste til kopulation og barkpodning indsamles fra sunde og sygdomsfri første års skud fra moderplanten. De bedste og kraftigste finder man i toppen af træet. På ældre træer kan det være svært at finde årsskud. Så må man prøve med det materiale, man kan få, eller skære træet tilbage, så der dannes årsskud næste år.
 
     
 
Skær podekvistene samme dag som du poder.
Poder man sidst i marts eller først i april, kan man, når det gælder æble, skærer podekvistene samme dag, som man poder. Derved undgår man den risiko, der er ved at skulle opbevare podekvistene.

Podekviste gemmes bedst nedgravet i en ikke vandlidende jord.

Æble podekviste kan høstes fra oktober og indtil ind i april. Man kan gemme dem ved at slå dem ind i fugtig jord et skyggefuldt sted, eller grave dem ned i en ikke vandlidende jord et skyggefuldt sted. Pakkes de ind i avisparpir, der fugtes inden nedgravning, kan man få rene podekviste, når man graver dem op for at pode. Podekvistene skal nok overleve selv om, der kommer frost. Man skal ikke bruge plastikpose.

Undgå at opbevare podekviste i køleskab, medmindre man har et køleskab, der kan holdes under 4 grader.
I et køleskab, man bruger i husholdningen er temperaturen for høj til længere tids opbevaring. Hvis man ikke har andre muligheder, kan man dog bruge køleskabet for en kortere periode. Man pakker dem ind i avisparpir som fugtes med vand tilsat atamon for at undgå mug. Derefter kommes de i en tæt plastikpose og placeres det køligste sted i køleskabet.

Podekviste til podning af andre frugtsorter end æble.
For pære gælder det samme som for æble. Ved kirsebær og blomme udvikles knopperne tidligere end ved æbler og pærer. Derfor skal podekviste skæres tidligere, gerne i januar hvor de opbevares bedst nedgravet, hvis man ikke har et køleskab, der kan holdes under 4 grader.
 
     
 
Podekviste med mærkat
Det er vigtigt at få podekvistene mærket, så snart de er skåret.
 
     
 
Podekviste indpakket i avis
Skal podekviste gemmes, er den sikreste metode at pakke dem ind i fugtigt avispapir og grave dem lidt ned i en ikke vandlidende jord. Her bevarer de den rette temperatur og fugtighed. Det kan ikke anbefales at gemme podekviste i længere tid i køleskab. Temperaturen er for høj.
 
     
 
Podekvist i vand, æble.
Når tiden er kommet, hvor der skal podes, kan man stille podekvistene i vand, som man gør med afskårne blomster. Har podekvistene været opbevaret, klipper man det nederste af podekvisten af, indtil man kan se friskt ved og bark. Stillet i vand, overlever podekvistene sagtens en uge eller mere.
 
   
 

Podekviste kan i Danmark bestilles hos Pometet i Tåstrup, hos De Gamle Sorter eller hos Blomstergården. Podekvistene skal normalt bestilles inden midt i december måned, og leveres normalt sidst i marts.

 
     
  Se også:  
  Om at skære og gemme podekviste

 
  Podning med sovende øjne og podekviste skåret i oktober 2014.  
     
  Retur til Podning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æble
 
E-bog
Om podning mm
Ebog om podning
Trin for trin
 
E-bog kan også købes for 50 kr via mail til flemming@thorninger.net
 

 

 

 
E-bog med fotos